W roku 2021 w wyniku realizacji projektów współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 powstaną

Niepubliczne Przedszkole „Trampolina” i Niepubliczny Żłobek „Trampolina” w Henrykowie

dla których  Organem prowadzącym będzie

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska

W dni 01.09.2021 zacznie funkcjonować Niepubliczne Przedszkole „Trampolina”

IMG_20210212_095822.jpg
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TRAMPOLINA 

Przedszkole w Henrykowie  to miejsce wyjątkowe, bo przygotowane dla tak niezwykłych istot, jakimi są dzieci. Miejsce, które będzie nie tylko przestrzenią do zabawy, ale także wszechstronnego rozwoju, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate
w doświadczenia, wrażliwe na drugiego człowieka oraz piękno otaczającego świata, gotowe zmieniać świat na lepsze.

Dodatkowym atutem przemawiającym za tym, abyś rodzicu oddal swoje dziecko     do tego przedszkola jest fakt, że od 01.01.2022 r. będzie tam funkcjonował żłobek. Pierwszeństwo w przyjęciach do żłobka będą miały dzieci, których rodzeństwo będzie uczęszczało do przedszkola.

O NAS

Przedszkole będzie się mieściło w nowym budynku w  przestronnych i barwnych salach dostosowanych do zabaw i zajęć dydaktycznych. Każda sala wyposażona będzie w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, a także w tablice multimedialne i podłogę interaktywną. Znajdą się tam  również nowoczesne i atrakcyjne, pomoce dydaktyczne, odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Komfortowe i estetyczne pomieszczenia przedszkola  będą w pełni dostosowane      do wymagań i potrzeb przyszłych wychowanków. Przedszkole będzie czynne od godz. 7,00 do 17,00.

Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom rodziców, tworzymy placówkę, która dba o wszechstronny rozwój ich dziecka.  Celem projektu jest zwiększenie dostępności  do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, szerokiej oferty edukacyjnej: dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz  organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

IMG_20210212_095854.jpg
IMG_20210212_100019.jpg
OFERTA EDUKACYJNA

Atutem naszego przedszkola jest ciekawa oferta edukacyjna. Przedszkole zapewni następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zabawy z jęz. angielskim Happy Moments: w programie m.in.: rozwijanie zdolności i umiejętności językowych poprzez inspirującą zabawę i wyobraźnię oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

2. Matematyczne figle migle: w programie. m.in.: tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych poprzez zabawę oraz nabywania umiejętności i wiadomości potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

3. Cuda Natury: w programie m.in.: przekazanie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska naturalnego, odkrywanie wzajemnych zależności  pomiędzy światem roślin i zwierząt a człowiekiem. 

4. Programowanie i kodowanie na dywanie: program wprowadzający dzieci krok po kroku w świat  kodowania.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziane są zajęcia:

1. Terapii logopedycznej: zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć będzie profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: wszystkie dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne zostaną zdiagnozowane,  w kierunku rozpoznania  ew. zaburzeń zachowania lub emocji w celu podjęcia stosownych działań w przygotowywaniu dzieci do odpowiednich zachowań społecznych.

IMG_20210212_101051.jpg
122592485_2838314273066143_2884669156594

Zapewniamy bardzo dobrze przygotowaną, mającą bogate doświadczenie zawodowe kadrę nauczycieli oraz specjalistów z zakresu: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, logopedii, pedagogiki M. Montessori, zajęć metodą Ruchu Rozwijającego.

W ramach realizacji projektu przewidziane są także studia i szkolenia dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu (finansowanie studiów i szkoleń).

Cele podstawy programowej realizowane będą  z wykorzystaniem wielu ciekawych
 i nowatorskich metod, min. pedagogikę  Marii Montessorii, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Pierwszy rok działalności przedszkola będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, rodzice zostaną obciążeni tylko kosztami wyżywienia, w następnych latach funkcjonowanie przedszkola będzie dofinansowane z budżetu gminy i niewielkich opłat rodziców.

Gwarantujemy dzieciom pełne wyżywienie - trzy posiłki dziennie. Oferujemy naszym przedszkolakom urozmaicone, zdrowe, domowe żywienie. Wszystkie posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni ze świeżych produktów z małą zawartością cukru i tłuszczu, a dużą ilością warzyw, owoców, nabiału.

126411671_710911602877432_50850969559122

Budową nowego budynku przedszkolnego zajmuje się Zduńskowolska firma DOM Jaracz Sp. z o.o. Sp. k. 

Bardzo dziękujemy całej ekipie za owocną współpracę oraz sprawną realizację projektu!!!

PRZEDSZKOLE 7.jpg
PRZEDSZKOLE 6.jpg

Budynek powstaje całkowicie że środków własnych Zgromadzenia Księży Orionistów, pozyskanych od prywatnych darczyńców.

Natomiast przedszkole będzie funkcjonowało w ramach projektu nr RPLD.11.01.01-10-B025/19 pn. „Niepubliczne Przedszkole Trampolina” którego całkowita kwota realizacji wynosi 1 483 848,72 zł, w tym  dofinansowanie z EFS w kwocie:  1 261 271,42 zł.

Zachęcamy do pomocy w uzbieraniu pozostałej sumy na naszej zbiórce na "Pomagam z radością"

Za wszelką pomoc i wpłaty serdecznie dziękujemy <3 

csm_oznaczenie_projektu_45575324b1.png