top of page

Zapraszamy na warsztaty!!!

Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli oraz Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów w Polsce zaprasza młodzież i młodych dorosłych z powiatu zduńskowolskiego i włocławskiego do udziału w projekcie "Trampolina dla Polski – kampania informacyjno – edukacyjna, której celem jest wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny, nie odkładaniu decyzji o rodzicielstwie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w pożyciu małżeńskim."

W ramach projektu zapraszamy do udziału w:

  • cyklu warsztatów tematycznych z psychologiem, prawnikiem, mediatorem rodzinnym;

  • szkoleniu z zakresu social mediów;

  • realizacji kampanii promocyjnej;


Jest to projekt ukierunkowany na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.


Powyższe działania:


  • poszerzą wiedzę uczestników na temat problemów i potrzeb rodzin, zagrożeń z jakimi się spotykają oraz narzędzi przeciwdziałania tym zagrożeniom;

  • zachęcą młodych ludzi do zawierania małżeństwa i do rodzicielstwa, ale także uświadomią im trudności, z jakimi mogą się spotkać oraz gdzie szukać pomocy i jak sobie z nimi radzić;

  • poszerzą u uczestników wiedzę z zakresu aktywnego prowadzenia kanałów w social mediach oraz przeprowadzania kampanii społecznych, marketingu, promocji i komunikacji.

Jeżeli:

  • chcesz podnieść swoją wiedzę na temat życia w rodzinie;

  • chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat działań w sieci i mediach społecznościowych;

  • wziąć udział w realizacji kampanii marketingowej ;

  • poznawać nowych ludzi;


Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do Nas!


Link do formularza: https://forms.gle/pGxCERcbmTKPfaLJ6


Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansowany w ramach programu "Po pierwsze rodzina" organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw polityki.
Bez tytułu_edited.png
bottom of page