top of page

I zamówienie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Zamówienie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Trampolina” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.


Status zamówienia: Rozstrzygnięto

Zamawiający: Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: zapytania ofertowe

Termin składania ofert: 06.12.2022 godz. 13:00


Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
.pdf
Download PDF • 216KB

Załącznik nr 1 zapytania ofertowego
.pdf
Download PDF • 145KB

Załącznik nr 2 zapytania ofertowego
.pdf
Download PDF • 132KB

Załącznik nr 3 zapytania ofertowego
.pdf
Download PDF • 139KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
.pdf
Download PDF • 927KB

Bez tytułu_edited.png
bottom of page