top of page

II zamówienie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Zamówienie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu" finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.


Status zamówienia: Rozstrzygnięto

Zamawiający: Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: zapytania ofertowe

Termin składania ofert: 09.12.2022 godz. 12:00


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_KALISZ
.pdf
Download PDF • 928KB

Załącznik nr 1 zapytania ofertowego
.pdf
Download PDF • 1.04MB

Załącznik nr 2 zapytania ofertowego
.pdf
Download PDF • 1.01MB

Załącznik nr 3 zapytania ofertowego
.pdf
Download PDF • 1.02MB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Kalisz
.pdf
Download PDF • 99KBBez tytułu_edited.png
bottom of page