top of page

Po Pierwsze Rodzina

baner loga.png

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski”  Oddział w Zduńskiej Woli zostało beneficjentem konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – Kampanie organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt jest finansowany przez MRiPS w kwocie: 70 000 PLN. Celem projektu jest realizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej na terenie powiatów: zduńskowolskiego i włocławskiego, której zadaniem jest wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny, nieodkładaniu decyzji o rodzicielstwie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w pożyciu małżeńskim.

Grupą odbiorczą bezpośrednią będą młodzi ludzie i rodziny z powiatów: zduńskowolskiego i włocławskiego skupieni wokół stowarzyszenia Trampolina oraz Parafii prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów, których wyposażymy w wiedzę i narzędzia do prowadzenia efektywnych kampanii informacyjnych na rzecz lokalnej społeczności z zakresu wspierania małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym. Ponadto odbiorcami zadania oprócz zrekrutowanych uczestników projektu będą także odbiorcy prowadzonych w social mediach przedsięwzięć informacyjnych oraz przeprowadzonych akcji. Materiały (krótkie materiały filmowe, grafiki, podcasty promujące małżeństwo i rodzinę), które będą wynikiem zrealizowanych szkoleń oraz zaangażowania uczestników projektu, będą promowane tak, aby dotarły do jak największego grona potencjalnych odbiorców.

Filmy i podcasty będą emitowane w mediach społecznościowych (w serwisie Facebook, Instagram, TikTok i Youtube), a grafiki będą projektowane i udostępniane w ramach kampanii promocyjnej. Do współpracy przy podcastach zaprosimy psychologów, mediatora rodzinnego i prawnika. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w narzędzie (znajomość działania social mediów), tak aby mogli oddziaływać na odbiorców, przekazując zdobytą wiedzę na temat świadomych postaw rodzinnych, świadomego rodzicielstwa, zagrożeń, przeciwdziałaniu przyczynom rozpadu rodzin oraz rozwiązaniom w przypadku trudnej sytuacji życiowej.

Celem stworzonej przez uczestników kampanii jest pomóc młodym ludziom w podejmowaniu trudnej życiowej decyzji, jaką jest zawarcie związku małżeńskiego oraz podjęcie decyzji o rodzicielstwie poprzez uświadomienie im powagi sytuacji i wskazanie gdzie i w jaki sposób mogą sobie pomóc, jeżeli uznają, że takiej pomocy potrzebują.

Zapraszamy na warsztaty!!!

W ramach projektu zapraszamy do udziału w:

·         cyklu warsztatów tematycznych z psychologiem, prawnikiem, mediatorem rodzinnym;

·         szkoleniu z zakresu social mediów;

·         realizacji kampanii promocyjnej

Powyższe działania:

poszerzą wiedzę uczestników na temat problemów i potrzeb rodzin, zagrożeń z jakimi się spotykają oraz narzędzi przeciwdziałania tym zagrożeniom;

zachęcą młodych ludzi do zawierania małżeństwa i do rodzicielstwa, ale także uświadomią im trudności, z jakimi mogą się spotkać oraz gdzie szukać pomocy i jak sobie z nimi radzić; poszerzą u uczestników wiedzę z zakresu aktywnego prowadzenia kanałów w social mediach oraz przeprowadzania kampanii społecznych, marketingu, promocji i komunikacji.

Jeżeli:

·         chcesz podnieść swoją wiedzę na temat życia w rodzinie;

·         chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat działań w sieci i mediach społecznościowych;

·         wziąć udział w realizacji kampanii marketingowej ;

·         poznawać nowych ludzi

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do Nas!

Link do formularza: https://forms.gle/pGxCERcbmTKPfaLJ6

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansowany w ramach programu "Po pierwsze rodzina" organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw polityki.

image.png
na sstrone.PNG
Bez tytułu_edited.png
bottom of page